Aktualności

30 sierpnia 2020

(materiał ze strony szkoły)

1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i związane z nim wymogi sanitarne nie będziemy organizowali uroczystej akademii dla wszystkich uczniów.

Inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się w „dużej szkole”, według następującego grafiku:

Oddziały przedszkolne „zerówki” – godz. 10.30 – boisko szkolne

Klasy pierwsze – godz. 9.00 – boisko szkolne

Klasy drugie – godz. 8.30 – spotkania rozpoczynające rok szkolny z wychowawcami klas w salach:
2a – sala 101
2b – sala 111
2c – sala 102
2d – sala 103

Klasy trzecie – godz. 10.00 – spotkania  rozpoczynające rok szkolny z wychowawcami klas w salach:
3a – sala 201
3b – sala 104
3c – sala 202
3d – sala 116

Klasy czwarte – godz. 11.00 – boisko szkolne

Klasy piąte – godz. 11.00 – spotkania  rozpoczynające rok szkolny z wychowawcami klas w salach:
5a – sala 304
5b – sala 118

Klasy szóste – godz. 8.30 – spotkania rozpoczynające rok szkolny z wychowawcami klas w salach:

6a – sala 216
6b – sala 204
6c – sala 316
6d – sala 118
6e – sala 318
6f – sala 303

Klasy siódme – godz. 10.00 – spotkania rozpoczynające rok szkolny z wychowawcami klas w salach:
7a – sala 311
7b – sala 318
7c – sala 316
7d – sala 224
7e – sala 303
7f – sala 304

Klasy ósme – godz. 11.00 – spotkania rozpoczynające rok szkolny z wychowawcami klas w salach:
8a – sala 305
8b – sala 227
8c – sala 301
8d – sala 302
8e – sala 314

czytaj więcej... czytaj więcej...
25 sierpnia 2020

WAŻNA INFORMACJA - jak bezpiecznie uczesniczyć w zajęciach szkolnych (materiał ze strony szkoły)

Minister Edukacji Narodowej przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia wytyczne, które będą obowiązywały w szkołach od 1 września 2020 r. Wytyczne zawierają zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem  SARS-CoV-2 u uczniów i pracowników szkoły.

Najważniejsze jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny:

częste mycie rąk,
ochrona podczas kichania i kaszlu,
unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły

 

Biorąc pod uwagę wspomniane wytyczne, wielkość szkoły oraz liczbę uczniów i pracowników starliśmy się zorganizować  pracę w nowym roku szkolnym,  w sposób umożliwiający zachowanie dystansu między uczniami.

 

Plan lekcji został ułożony dla dwóch bloków edukacyjnych:

blok I – uczniowie rozpoczynają zajęcia o godz. 7.20 i wychodzą na przerwy śródlekcyjne po 2, 4, 6 i 8 lekcji (przerwy po 1, 3, 5, i 7 lekcji będą spędzali w klasie pod opieką nauczyciela);
blok II – uczniowie rozpoczynają zajęcia o godz. 8.10 i  wychodzą na przerwy śródlekcyjne po 3, 5, 7 i 9 lekcji (przerwy po 2, 4, 6 i 8 lekcji  będą spędzali w klasie pod opieką nauczyciela);
dzieci z oddziałów przedszkolnych będą rozpoczynały zajęcia o godzinie 7.30;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
uczniowie z klas I-III będą rozpoczynali lekcje o godzinie  7.50 lub 8.10, czas przerw w poszczególnych oddziałach będzie ustalany przez wychowawców.
W przypadku pojawienia  się ogniska zakażenia wirusem  SARS-CoV-2 po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym podejmą decyzję o przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny” tzw. wariant B lub C. Uzależnione to będzie również od stopnia zakażenia występującego na danym terenie, adekwatnie do występujących okoliczności.

Drogi Rodzicu/Opiekunie w trosce o bezpieczeństwo dziecka:

Przed wyjściem dziecka do szkoły sprawdź jego temperaturę. Każdy uczeń z temperaturą powyżej 37,4 stopnia będzie natychmiast izolowany i odsyłany do domu (wezwanie rodziców),
Izolowani będą również uczniowie z prawidłową temperaturą, ale wykazujący inne objawy mogące wskazywać na Covid-19 (wezwanie rodziców i powiadomienie Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim)
Wytłumacz dziecku, że wciąż trwa epidemia i przypomnij, że bezpiecznie jest zachować dystans,
Pomóż swojemu dziecku przygotować wszystkie niezbędne przybory szkolne i przypilnuj, aby zawsze miało je w plecaku – uczniowie nie mogą pożyczać sobie wzajemnie żadnych rzeczy,
Zadbaj, by uczeń zawsze miał ze sobą maseczkę - będziemy ich bezwzględnie wymagać w trakcie: wchodzenia i wychodzenia ze szkoły, przerw, przemieszczania się uczniów między pracowniami  szkolnymi, w szatni.
Jeśli nie musisz, nie wysyłaj dziecka do szkolnej świetlicy, będą w niej przebywać uczniowie z różnych klas (prosimy o zapisywanie dzieci na zajęcia świetlicowe tylko w przypadku niemożności zapewnienia im opieki w domu),
Jeśli nie musisz, nie zapisuj dziecka na obiady (bezpieczniej będzie, gdy zje drugie śniadanie przygotowane przez rodziców, a obiad po powrocie do domu),
Zaopatrz dziecko w wodę do picia – źródełka wody pitnej w szkole są wyłączone

 

Informujemy i przypominamy:

za zabezpieczenie ucznia w środki ochrony osobistej (maseczka ewentualnie przyłbica) odpowiadają rodzice,
nie będą organizowane uroczystości szkolne (np. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego),
nie będą organizowane zajęcia na basenie (na początek - w pierwszym semestrze),
ewentualne zajęcia pozaszkolne, prowadzone przez podmioty zewnętrzne i odbywające się dotychczas na terenie szkoły będą mogły być realizowane po zakończeniu wszystkich zajęć szkolnych i  dezynfekcji wszystkich pomieszczeń i ich wywietrzeniu (minimum pół godziny po zakończeniu pracy szkoły).

 

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie prawni:

W roku szkolnym 2020/2021 będziemy pracowali we wzmożonym reżimie sanitarnym. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych w szkole  Procedur Bezpieczeństwa dotyczących funkcjonowania placówki w okresie pandemii Covid-19 (procedury dostępne będą na stronie internetowej szkoły).

Ze względu na przedłużający się remont szatni szkolnej (w dużej szkole) uczniowie klas drugich, trzecich oraz klasy 1a będą zmieniali obuwie w salach lekcyjnych, uczniowie klas IV – VIII do czasu zakończenia remontu mogą nie zmieniać obuwia.

W czasie trwania remontu, wejście do szkoły przez szatnię będzie nieczynne. Wszyscy wchodzący muszą korzystać z wejścia głównego.

czytaj więcej... czytaj więcej...
09 kwietnia 2020

Drodzy rodzice i opiekunowie,

Poniżej zamieszczam grafik, według którego działa pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszej szkole. Jeśli macie pytania dotyczące wychowania i wspierania Waszych dzieci, wątpliwości dotyczące edukacji zdalnej lub inne, nurtujące Was kwestie, serdecznie zachęcamy do kontaktu ze szkolnymi specjalistami. 


Dyżury telefoniczne specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej


1. Barbara Dębska-Governatori - psycholog

Poniedziałek 15.00 – 17.00 tel. 722 91 29 wew. 209
Czwartek 10.00 – 12.00

 

2. Edyta Grzybowska - pedagog

Wtorek 10.00 – 12.00 tel. 722 91 29 wew. 214
 

3. Katarzyna Kujawka - pedagog

Środa 10.00 – 12.00 tel. 607 139 349
 

4. Katarzyna Stolarz - pedagog

Piątek 10.00 – 12.00 tel 572 461 602

 

Z życzeniami zdrowia i cierpliwości,

Iwona Postek-Turchońska

Rada Rodziców

czytaj więcej... czytaj więcej...
16 marca 2020

DRODZY RODZICE,

PAMIĘTAJCIE, ABY SPRAWDZAĆ DZIENNIK ELEKTRONICZNY I POCZTĘ E-MAIL.

NAUCZYCIELE PRZY UŻYCIU TYCH MEDIÓW PRZEKAZUJĄ ZAKRES MATERIAŁÓW DO OPRACOWANIA ORAZ PYTANIA DO SAMODZIELNEGO PRZYGOTOWANIA.

ZACHĘCAJCIE DZIECI DO SYSTEMATYCZNEJ PRACY.

 

INFORMACJA DLA 8 KLAS:

W celu przygotowania do egzaminów ósmoklasistów Centralna Komisja Egzaminacyjna https://cke.gov.pl/ przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

  • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
  • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
  • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00.

Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

 

Pozdrawiam w imieniu RR,

Iwona Postek-Turchońska

czytaj więcej... czytaj więcej...
11 marca 2020


Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy.

info ze strony rządowej:    

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec 

(pod tym adresem można dowiedzieć się nt działań podjętych przez rząd oraz co i gdzie załatwić)

 

Dlaczego w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach zawieszane są zajęcia?

Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo.

Na jakiej podstawie zawieszone są zajęcia?
Dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Na jaki okres są zawieszone zajęcia?
Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

W których placówkach oświatowych jest zawieszenie zajęć?
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

poradni psychologiczno-pedagogicznych;
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

czytaj więcej... czytaj więcej...
25 lutego 2020

Drodzy Rodzice i dzieci oraz wszyscy pracownicy naszej szkoły,

Po analizie doniesień WHO, komunikatów MSZ Polski oraz zasad wprowadzanych w innych krajach Europy,  można dojść do wniosku, że tylko odpowiedzialne zachowanie i higiena pomogą nam ochronić siebie i bliskich przed zarażeniem wirusami. Dla Państwa wygody zamieszczam poniżej przydatne linki, gdzie warto zaglądać, aby być na bieżąco z informacjami na temat Koronawirusa. 

Oto kilka istotnych informacji:

Jeżeli wróciłeś z Włoch (w szczególności z regionów Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) lub z Chin i masz gorączkę, kaszel, duszności zostań w domu i skontaktuj się z lekarzem lub udaj się do najbliższego szpitala zakaźnego (lista szpitali w Polsce, do pobrania plik PDF).
W trakcie rozmowy z lekarzem podaj informacje na temat występujących objawów i historii podróży w okolice ognisk zachorowań.

"Główny Inspektor Sanitarny w komunikacie z dnia 24 lutego 2020 informuje:
Jeżeli nie masz wyżej wymienionych objawów, przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). W przypadku ich wystąpienia, postępuj jak powyżej.
Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia stosowanie kwarantanny dla osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół."

Oto linki:

1) 25 lutego 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/ (PL)

2) Zalecenia Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic (PL)

3) Lista szpitali prowadzących leczenie antywirusowe w Polsce  https://aids.gov.pl/hiv_aids/821-2/  (PL)

4) Bieżące informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego  https://gis.gov.pl/  (PL)

5) Bieżące informacje na stronie WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  (ENG)

6) mycie rąk http://www.rr.szkola-starebabice.pl/upload/mycie-rak.pdf

 

czytaj więcej... czytaj więcej...
24 lutego 2020

Szanowni Państwo,

Akcja zbierania dodatkowych funduszy dla naszej szkoły bez obciążania rodzicielskich portfeli ruszyła!

Kto, jak nie Ty!!!! - Przekaż 1 % z PIT dla Twojej szkoły!

Rada Rodziców od lat współpracuje z Fundacją Rodzice Szkole. I w tym roku chcemy prosić Was o przekierowanie 1 % z Waszego PIT-u na potrzeby naszej szkoły. W ubiegłym roku na konto Fundacji wpłynęło 5 000 PLN!!! Bardzo dziękujemy. Środki z każdej akcji 1% przeznaczamy na wsparcie działalności statutowej naszej szkoły tj. finansujemy ze środków wszystkich Rodziców zakup części tablic interaktywnych do pracowni szkolnych.

Dziękujemy !!!

Rada Rodziców

czytaj więcej... czytaj więcej...
22 stycznia 2020

Drodzy Rodzice i uczniowie,

Szanowne Grono Pedagogiczne,

W dniu 22 stycznia br. odbyło się uroczyste pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice.

Obrady otworzył Wójt Gminy Pan Sławomir Sumka, który powitał reprezentantów Rady Gminy bieżącej kadencji, przedstawicieli Rady Seniorów i członków Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. Naszą szkołę reprezentuje pięciu radnych: 

1. Samer Afana
2. Sebastian Bek
3. Emilia Gajewicz
4. Laura Płeszka
5. Jan Waligóra

Zgodnie z porządkiem obrad Radni Młodzieżowej Rady Gminy dokonali wyboru prezydium Rady.

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice został Jan Waligóra

Zastępcą Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice została Weronika Trzepałka (SP w Koczargach Starych)

Sekretarzem Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice został Samer Afana

 

Serdecznie gratuluję wszystkim Radnym. Życzę powodzenia w dalszej pracy na rzecz dzieci i młodzieży w Gminie Stare Babice.

Iwona Postek-Turchońska

Rada Rodziców

czytaj więcej... czytaj więcej...
24 grudnia 2019

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Grono Pedagogiczne i Przyjaciele naszej Szkoły,

W imieniu Rady Rodziców życzę Wam spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym 2020 roku

Iwona Postek-Turchońska

czytaj więcej... czytaj więcej...
06 grudnia 2019

Drodzy rodzice!

W najbliższy poniedziałek 9 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 odbędą się zebrania klasowe.

Zapraszamy na kiermasz bożonarodzeniowy. Będzie można kupić ozdoby świąteczne, stroiki, kartki z życzeniami, pierniczki, a wszystko wykonane przez nasze dzieci.

Pozdrawiam, RR

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników:
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 9