Finanse

 


Po co są zbierane składki przez Radę Rodziców?
Jak Gmina finansuje szkolnictwo?


Składka na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
wynosi 120 zł na każde uczęszczające do szkoły dziecko.

Wpłat można dokonać:
   

1. gotówką Skarbnikowi klasy GWARANCJA SZYBKIEJ WYPŁATY PREMII DLA KLAS!

2. przelewem indywidualnie na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach
nr 54 8015 0004 0037 8822 2030 0001

Tytułem: Imię i Nazwisko dziecka, klasa, RR 2019/2020

    


ZASADY OTRZYMANIA PRZEZ KLASY PREMII ZA SZYBKĄ WPŁATĘ SKŁADEK NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW


A co dalej ze składkami?

 1. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości przekazanych środków przez rodziców uczniów danego oddziału Skarbnik klasy zawiera w dokumencie otrzymanym od Rady Rodziców pt.: Zestawienie wysokości składek przekazanych na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.
 2. Zawarte w Zestawieniu kwoty dotyczą wpłat całej klasy, zarówno w formie indywidualnych przelewów na konto RR jak i wpłat gotówkowych Skarbnikowi klasy.
 3. Powyższe Zestawienie, stanowiące podstawę wyliczenia premii dla klasy za szybką wpłatę środków, Skarbnik klasy przekazuje Skarbnikowi Rady Rodziców.
 4. Zebraną gotówkę Skarbnik klasy może:
  1. przelać na konto Rady Rodziców (wpłata tytułem: klasa, RR 2019/2020),
  2. wpłacić zebrane środki gotówką Skarbnikowi Rady Rodziców:
  • na posiedzeniu Rady Rodziców,
  • po uprzednim uzgodnieniu indywidualnego terminu dogodnego dla obu skarbników lub
 5. przekazać składki przedstawicielowi klasy do Rady Rodziców.

Dziękujemy za wpłaty
Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach