Inicjatywy

18 lutego 2013

Radosna szkoła - szkolny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią

KALENDARIUM BUDOWY

30 października 2012 r.
W dniu dzisiejszym został podpisany bez zastrzeżeń protokół powykonawczy przez przedstawicieli Urzędu Gminy, Szkoły, Rady Rodziców i Wykonawcy, czyli budowa placu została zakończona, a plac można użytkować. 

ZAPRASZAMY do zabawy!

2 października 2012 r.
W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na wykonanie placu zabaw ze zwycięzcą przetargu oraz rozpoczęto prace ziemne.

25 września 2012 r.
W dniu dzisiejszym został wybrany Wykonawca palcu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła".
Jest nim firma Playtime Agnieszka Sereda.
BIP (uzasadnienie wyboru wykonawcy)

3 września 2012 r.
Wójt Gminy ogłosił przetarg na wykonanie placu zabaw
w ramach programu Radosnej Szkoły. Oferty mogą napływać do dnia 18.09.2012, a wykonanie placu musi nastąpić do końca roku 2012.
BIP (ogłoszenie o przetargu)

27 lipca 2012 r.
Gmina złożyła wykonany projekt techniczny placu zabaw do Starostwa celem uzyskania tzw. zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Ustawowo należy czekać 30 dni na tzw. milczący akcept. Termin ten mija 26.08.2012 r.

15 czerwca 2012 r.
Wójt Gminy podpisał umowę z firmą AMITABA Sp. z o.o. z Legnicy, która to zaoferowała najniższą cenę za przygotowanie projektu placu zabaw. Wykonawca ma na to zadanie 6 tygodni. Po tym czasie zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania jakim jest wykonanie placu zgodnie z ww. projektem.

23 maja 2012 r.
Przekazaliśmy na konto bankowe Gminy środki pieniężne, stanowiące nasz udział w finansowaniu modernizacji placu zabaw, w kwocie 57.725 zł, zebrane przez rodziców dzieci uczących się w babickiej podstawówce w trakcie zeszłorocznego Pikniku Rodzinnego 2011.

22 maja 2012 r.
Zostały wysłane do architektów zapytania ofertowe na wykonanie projektu placu zabaw. Na odpowiedź czekamy do 01 czerwca 2012 r.

18 maja 2012 r.
Została ostatecznie wybrana i zaakceptowana, w trójstronnym porozumieniu (Gmina, Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców), lokalizacja nowego placu zabaw.

16 maja 2012 r.
Wójt Gminy Stare Babice podpisał umowę o dofinansowanie modernizacji szkolnego placu zabaw w ramach rządowego projektu "Radosna szkoła".

 

 W ostatnich dniach października ub. roku Wójt Gminy Stare Babice, jako organ prowadzący naszą szkołę, złożyłwniosek o dofinansowanie modernizacji placu zabaw, o powierzchni ok. 500 m2, dla naszej podstawówki. Było to możliwe TYLKO dzięki podpisanemu porozumieniu między Gminą a Radą Rodziców w sprawie finansowania inwestycji (zob. Dokumentacja). Rada Rodziców zobowiązała się do współfinansowania modernizacji placu zabaw z wypracowanych własnych środków (innych niż składki na rzecz Rady!). Budżet Rady na ten cel opiewa na ok. 60 tys. zł, a został zgromadzony z darowizn i zeszłorocznej akcji Piknik Rodzinny. W ramach porozumienia Gmina zobowiązała się zrealizować projekt jako inwestor główny (przeprowadzić przetarg) oraz pokryć koszty w kwocie kolejnych 60 tys., co łącznie, ze środkami Rady, ma stanowić 50% kosztów całego projektu. Drugą połowę ma, w ramach dotacji, sfinansować MEN kwotą ok. 120 tys. zł.

Na dzień dzisiejszy planowane jest zmodernizowanie istniejącego placu zabaw na dziedzińcu szkoły tak, by najoptymalniej zagospodarować przestrzeń szkoły. Planuje się przeorganizowanie infrastruktury, by w efekcie do dyspozycji dzieci były dwa place - istniejący oraz nowy, na terenie boisk szkolnych, w sąsiedztwie bieżni. Jednak szczegółowy plan i zakres inwestycji zostanie opracowany dopiero po otrzymaniu dofinansowania.

 

Ministerstwo Edukacji zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by proces przekazywania środków celowych był jak najkrótszy, by realnym była budowa placów na wiosnę 2012 r. 

Z nieoficjalnych informacji wiemy, że środków w budżecie przeznaczonych na program Radosna Szkoła jest więcej niż złożonych wniosków na dofinansowanie. Biorąc jeszcze pod uwagę fakty, że Gmina ma bardzo dobrze funkcjonujący Dział Inwestycji, który ma ogromne doświadczenie w zdobywaniu funduszy ... nasze szanse ciągle rosną!

 

INFORMACJE O PROGRAMIE "RADOSNA SZKOŁA"

Cele Programu „Radosna Szkoła”

wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły,
stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie wychowania fizycznego,
stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej, co pozytywnie wpłynie na niwelowanie reakcji stresowych u małych dzieci spowodowanych nowymi dla nich sytuacjami związanymi z rozpoczęciem nauki w szkole. W ramach programu „Radosna szkoła” Gmina może otrzymać wsparcie finansowe na urządzenie szkolnego placu zabaw.

Ma on umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. 

Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych. Powinien być wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Plac zabaw urządzony przez szkołę powinien być bezpieczny.