Aktualności

08 października 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE RR ZA LATA 2011-2014

Ustępujący w bieżącym roku szkolnym Zarząd Rady Rodziców działał w niezmienionym składzie od 2011 roku. Przewodniczącą była Karolina Jasiniak, a jej zastępcą Małgorzata Skubiszak – Gołębiewska. Pracę ich uzupełniała Lidia Cukrowska, jako Sekretarz Rady. W późniejszych latach do Zarządu dołączyli Darek Stąsiek, jako Wiceprzewodniczący i Marta Rogozińska w roli Skarbnika.

Tradycją jest, że ustępujący członkowie Zarządu nie kandydują na przedstawicieli klas do Rady Rodziców. Tak też stało się i dzisiaj. Część Zarządu w osobach przewodniczącej, zastępcy i sekretarza ustąpiła, by dalszy rozwój Rady następował poprzez napływ nowej energii i pasji. Jednocześnie, postępując odpowiedzialnie i zgodnie z dobrymi praktykami, kilka osób z Zarządu pozostaje, by dalej działać na rzecz Rady Rodziców i móc swoim doświadczeniem i wiedzą wspierać ten niezależny organ szkoły. Z Zarządu pozostali w Radzie Dariusz Stąsiek i Marta Rogozińska oraz wielu rodziców mających już doświadczenie w pracy na rzecz Rady. Niewątpliwie takimi osobami są Łukasz Sawionek, czy Krzysztof Tymendorf, którzy, nie piastując dotąd żadnych funkcji, skutecznie działali w obszarach dla rodziców ważnych. Łukaszowi zawdzięczamy rozwiązanie kwestii mundurków, a Krzysztof razem z Dariuszem Stąśkiem domknęli sprawę pracowni komputerowej. ☺
Jednocześnie, uznaną praktyką Rady jest to, że w Zarządzie główne funkcje obejmują rodzice, którzy posiadają już doświadczenie w kierowaniu nią. Takie postępowanie pozwoliło nam przez lata zachowywać ciągłość i dynamikę działania.

Aby przeprowadzenie wyborów do nowego Zarządu było jak najtrafniejsze, przedstawiamy Państwu zakres działań dotąd przez nas podejmowanych. Zawsze musimy pamiętać, że Rada Rodziców reprezentuje nas - rodziców i dba o nasze interesy. Rada powinna starać się realizować cele wyznaczone przez nas samych dla dobra naszych dzieci i uczniów Szkoły. Takie motto pozwoli Wam ocenić Wasze siły, zweryfikować poglądy i z pełną świadomością działać na rzecz Rady Rodziców.

My, ustępujący zarząd, chcąc od początku jak najlepiej wywiązać się z powierzonych nam obowiązków, postanowiliśmy rozpoznać potrzeby wszystkich rodziców naszej szkoły. W tym celu w 2011 roku przeprowadziliśmy ogólnoszkolną ankietę. W efekcie udało się nam sformułować cele i zadania Rady na kolejne lata, (prezentujemy je w tabeli poniżej).

Na ich realizację zdobyliśmy dodatkowe środki, niepochodzące ze składek rodziców. W sumie w latach 2012-2014 było to ponad 188 tys. zł. W tym samym okresie przychody Rady ze składek wyniosły 160 tys. złotych.
Główne źródła finansowania naszych przedsięwzięć to:
- środki pozyskane od sponsorów: ponad 100 tys.
- 1% podatku: ok. 45 tys.
- fundusze wypracowane podczas organizowanych przez nasza Radę Pikników Rodzinnych: ok. 35 tys.

Dodatkowo uzyskaliśmy dofinansowanie od Gminy na kwotę 57 tys. zł, które przeznaczyliśmy na budowę placu zabaw, w ramach ministerialnego projektu Radosna Szkoła. Łączny koszt jego budowy to 240 tys. zł, z czego połowę finansowało Ministerstwo Edukacji.

W naszym odczuciu, ustępującej Rady, do zrealizowania pozostały następujące kwestie:

  1. wdrożenie elektronicznego dziennika, by usprawnić komunikację między Rodzicami a Szkołą,
  2. optymalizacja procesu zakupu książek jako nagród w konkursach i na zakończenie roku szkolnego w celu racjonalizacji kosztów i zwiększenia atrakcyjności nagród poprzez analizę ofert bezpośrednio od wydawnictw i zakupy w I semestrze dla całej szkoły,
  3. uzupełnienie zbiorów biblioteki szkolnej,
  4. wprowadzanie w życie projektów typu “Szkoła z Pasją”, “Szkoła bez przemocy”, które rozwijają postawy obywatelskie,
  5. monitoring poziomu nauczania oraz otrzymywania promocji do oczekiwanych szkół gimnazjalnych; celem takich działań powinien być wzrost udziału dzieci w konkursach zewnętrznych, olimpiadach itp.,
  6. opracowanie i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom boiska szkolnego i samego obiektu przed dewastacją,
  7. montaż szafek dla uczniów, z chwilą zmniejszenia liczby dzieci w szkole (projekt do realizacji za ok. 2 lata jak Gmina otworzy gimnazjum w Zielonkach i kolejną podstawówkę w Koczargach, na miejscu gimnazjum).

Wydaje się nam, że zasadnym byłoby przeprowadzenie kolejnego badania wśród wszystkich rodziców naszej szkoły, w celu weryfikacji i ustalenia nowych potrzeb oraz towarzyszących im obecnie bolączek. Stosowna ankieta została przygotowana w maju 2014 roku i jest gotowa do wdrożenia.

Życzymy nowej Radzie Rodziców pełni sił i energii do ich realizacji oraz samych sukcesów i satysfakcji z działania na rzecz Szkoły Podstawowej w Starych Babicach i uczęszczających do niej dzieci!!!

 

 

{ZDJECIE_OPIS}