Aktualności

15 marca 2021

Serdecznie dziękujemy za wpłaty na Fundusz Rady Rodziców !!!

 

Z pieniędzy zebranych w bieżącym roku szkolnym dofinansujemy zakup: laptopów do Małej Szkoły, komputerów stacjonarnych współpracujących z gigatabletami w pracowniach szkolnych oraz sprzętu sportowego dla klas 1 – 3. W sumie z Funduszu RR zakupimy 11 laptopów i 6 zestawów komputerów stacjonarnych.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za wspólne działanie i wszelką okazaną pomoc.

WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ ZROBIĆ DLA NASZYCH DZIECI
 

Z wyrazami szacunku

Iwona Postek-Turchońska

Przewodnicząca Rady Rodziców

{ZDJECIE_OPIS}