Aktualności

26 września 2016

Ważne informacje w zakładce INICJATYWY !!!!

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego w roku szkolnym 2016/2017 - w załączniku.