Aktualności

14 października 2014

Wielkie otwarcie nowych pracowni komputerowych!

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej to w naszej Szkole potrójne święto. Grono Pedagogiczne uroczyście obchodziło swój dzień, Pierwszoklasiści byli pasowani na uczniów, a Rada Rodziców otworzyła nową pracownię komputerową!

Dzięki akcji "1% podatku dla mojej szkoły" oraz Piknikom Rodzinnym, Radzie Rodziców udało się sfinansować zakup kompleksowego wyposażenia szkolnej pracowni komputerowej w sali 203. Inwestycja zbiegła się w czasie z otwarciem jeszcze jednej pracowni (sala 314), zakupionej przez prywatnych sponsorów - Państwa Macieja i Agnieszkę Zientarów. Dodatkowo, nowa infrastruktura informatyczna naszej Szkoły zostanie połączona w spójną całość dzięki budowie sieci komputerowej, którą finansuje Wójt Gminy Stare Babice.
Jak to się mówi w branży informatycznej - "dopiero sieć to komputer" smiley.
Kolejny raz mamy dowód na to, że połączenie sił daje najkorzystniejsze efekty. Całość inwestycji to blisko 300 tys. zł!

Trzymamy kciuki, by wykorzystanie tak fantastycznej zmiany pociągnęło za sobą wzrost jakości pracy Szkoły na rzecz edukacji, nie tylko informatycznej.

Serdecznie pozdrawiamy
i tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem

Karolina Jasiniak
Małgorzata Skubiszak - Gołębiewska

Od lewej: Iwona Postek-Turchońska (nowa przewodnicząca Rady Rodziców), Marcin Zając (Zastępca Wójta Gminy), Karolina Jasiniak (ustępująca przewodnicząca Rady Rodziców), Małgorzata Skubiszak-Gołębiewska (ustępująca Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców)

{ZDJECIE_OPIS}