Aktualności

28 września 2016

Zajęcia dodatkowe 2016/2017

Aby dołączyć do wybranej grupy, wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: zajecia@rr.szkola-starebabice.pl. Formularz jest dostępny w zakładce "Zajęcia dodatkowe".

Jeśli zaistnieje potrzeba - prosimy o informację, czy dziecko ma zostać odebrane przez prowadzących ze świetlicy. Upoważnienie nie jest potrzebne, gdyż zajęcia odbywają się na terenie szkoły.

Opłata pozostaje bez zmian - 60 PLN za miesiąc, płatne do 10. każdego miesiąca na numer konta Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy oddział w Starych Babicach 54 8015 0004 0037 8822 2030 0001