Inicjatywy

06 kwietnia 2012

Ankieta

W listopadzie 2011 roku Rada Rodziców przeprowadziła, wśród rodziców uczniów SP w Starych Babicach, ogólnoszkolną ankietę, która miała na celu:

  • określenie poziomu rozpoznawalności i przydatności funkcjonującej dotychczas w szkole Rady Rodziców oraz
  • sklasyfikowanie nurtujących rodziców problemów występujących w placówce i uszeregowanie ich w odpowiedniej kolejności, jako wyznacznik przyszłych kierunków działań Rady Rodziców.

W naszej opinii badanie odniosło zamierzony cel. Pozwoliło na usystematyzowanie zagadnień i kwestii nurtujących rodziców, podejmowanych dotąd przez Radę w sposób przypadkowy.

Mamy nadzieję, że raport, który sporządziliśmy na podstawie dogłębnej analizy odpowiedzi ankietowych, spełni wszelkie oczekiwania i zaowocuje przyszłymi zmianami w Radzie Rodziców i Szkole.

Jednocześnie chcemy bardzo podziękować Dyrekcji Szkoły i Gronu Pedagogicznemu za wsparcie naszej inicjatywy i doping do pracy na rzecz placówki.

 

PEŁNY TEKST RAPORTU

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW na rok 2012 i kolejne lata działania


SPRAWOZDANIA Z WYKONANYCH ZADAŃ