Dokumentacja

1. Regulaminy

1.1 Regulamin Rady Rodziców

1.2 Regulamin Funduszu Wycieczkowego

1.3 Regulamin uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Radę Rodziców


2. Wnioski

2.1 Wniosek o dofinansowanie ucznia

2.2 Wniosek o wypłatę premii dla klasy za szybką wpłatę składek na rzecz Rady Rodziców

2.3 Karta zgłoszenia uczestnika zajęć dodatkowych

2.4 Zgoda na publikację wizerunku

2.5 Wniosek o dofinansowanie (druk dla Szkoły)

2.6 Rozliczenie zaliczki (druk dla Szkoły)

2.7 Oświadczenie poniesienia wydatków


3. Protokoły posiedzień Rady Rodziców w roku szkolnym

2021/2022  
   
1. protokół z dnia 20 września 2021 r. 6. protokół z dnia 01 marca 2022 r.
2. protokół z dnia 19 października 2021 r. 7. protokół z dnia 04 marca 2022 r.
3. protokół z dnia 9 grudnia 2021 r. 8. protokół z dnia 05 kwietnia 2022 r.
4. protokół z dnia 11 stycznia 2022 r.  
   
2020/2021  
   
1. protokół z dnia 5 października 2020 r. 4. protokół z dnia 31 maja 2021 r.
2. protokół z dnia 30 listopada 2020 r.  
3. protokół z dnia 9 marca 2021 r.  
   
2018/2019 2019/2020
   
1. protokół z dnia 16 października 2018 r. 1. protokół z dnia 15 października 2019 r.
2. protokół z dnia 4 grudnia 2018 r. 2. protokół z dnia 4 grudnia 2019 r.
3. protokół z dnia 8 stycznia 2019 r.  
4. protokół z dnia 25 kwietnia 2019 r.  
   
   
   
   

2016/2017

2017/2018

   
1. protokół z dnia 27 września 2016 r. 1. protokół z dnia 20 września 2017 r.    
2. protokół z dnia 17 pażdzernik 2016 r. 2. protokół z dnia 29 października 2017 r.
3. protokół z dnia 24 listopada 2016 r. 3. protokół z dnia 28 listopada 2017 r.
4. protokół z dnia 6 marca 2017 r. 4. protokół z dnia 6 marca 2018 r.
5. protokół z dnia 28 maja 2017 r. 5. protokół z dnia 12 kwietnia 2018 r.
6. protokół z dnia 18.09.2017 r. 6. protokół z dnia 15 maja 2018 r.
   
   
2014/2015 2015/2016
   
1. protokół z dnia 29 września 2014 r. 1. protokół z dnia 28 września 2015 r.
2. protokół z dnia 21 października 2014 r. 2. protokół z dnia 03 listopada 2015 r.
3. protokół z dnia 13 listopada 2014 r. 3. protokół z dnia 08 grudnia 2015 r.
4. protokół z dnia 1 grudnia 2014 r. 4. protokół z dnia 19 stycznia 2016 r.
5. protokół z dnia 17 lutego 2015 r. 5. protokół z dnia 09 marca 2016 r.
6. protokół z dnia 18 marca 2015 r 6. protokół z dnia 05 kwietnia 2016 r.
7. protokół z dnia 4 maja 2015 r. 7. protokół z dnia 28 kwietnia 2016 r.
8. protokół z dnia 3 czerwca 2015 r. 8. protokół z dnia 21 czerwca 2016 r.
   
2013/2014 2012/2013
   
1. protokół z dnia 19 września 2013 r. 1. protokół z dnia 25 czerwca 2013 r.
2. protokół z dnia 25 września 2013 r. 2. protokół z dnia 9 maja 2013 r.
3. protokół z dnia 23 października 2013 r 3. protokół z dnia 9 kwietnia 2013 r.
4. protokół z dnia 19 listopada 2013 r 4. protokół z dnia 14 marca 2013 r.
5. protokół z dnia 16 stycznia 2014 r 5. protokół z dnia 13 lutego 2013 r.
6. protokół z dnia 18 marca 2014 r. 6. protokół z dnia 5 grudnia 2012 r.
7. protokół z dnia 10 kwietnia 2014 r. 7. protokół z dnia 7 listopada 2012 r.
8. protokół z dnia 20 maja 2014 r. 8. protokół z dnia 26 września 2012 r.

4. Uchwały Rady Rodziców

4.1 Uchwała nr 3 o systemie zwrotów dla klas 

4.2 Uchwała nr 2 zmieniająca Regulamin Rady Rodziców z dnia 26 września 2012 r.

4.3 Uchwała nr 1 ustanawiająca Regulamin Funduszu Wycieczkowego