Podziękowania

Wielu rodziców uczniów naszej szkoły wspiera nauczycieli dzieląc się swoim czasem, pomysłami i kompetencjami, wzbogacając ofertę edukacyjną i wychowawczą szkoły. Bez ich udziału wielu przedsięwzięć  nie udałoby się zrealizować.
Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w organizowaniu wycieczek i wspierają wychowawców w czasie ich trwania, otaczają opieką dzieci na zajęciach basenowych oraz przygotowują imprezy szkolne i klasowe.

Za wsparcie, poświęcony czas i dobre serce serdecznie dziękujemy!

 

Rok szkolny 2015/16

Dziękujemy Panu Adamowi Kostrzewa za odegranie roli Świetego Mikołaja dla naszych dzieci.

Dziękujemy Pani Beacie Bieńka, Annie Rejmonciak-Bonisławskiej, Karolinie Bielińskiej, Iwonie Postek-Turchońskiej, Agnieszce Sienickiej, Beacie Bąk za pracę na stoisku "Rodzinnej Bombki" w czasie kier maszu świątecznego.

Dziękujemy Paniom Karolinie Bielińskiej i Iwonie Postek-Turchońskiej za organizację oraz przeprowadzenie konkursu "Rodzinna Bombka" a także za pracowite odwiedzenie każdego laureata  oraz uczestnika konkursu, wręczenie mu nagrody i dyplomu.

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Tymendorfowi za znakomite odegranie roli Józefa Piłsudskiego podczas gry terenowej z okazji Dnia Niepodległości.

Dziękujemy Panu Dariuszowi Smolińskiemu za organizację obozu oraz jego zaplecza w dniu obchodów Dnia Niepodległości oraz za fotorelację z obchodów.

Dziękujemy Pani Beacie Bieńka wraz z mężem za wsparcie transportowe podczas Dnia Niepodległości.

Dziękujemy Panu Dariuszowi Smolińskiemu za nagłośnienie oraz prowadzenie dyskoteki andrzejkowej.

Dziękujemy Paniom Marcie Rogozińskiej i Iwonie Postek-Turchońskiej za zorganizowanie oraz wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych oraz Karinie Grygielskiej za przejęcie koordynacji zajęć dodatkowych.

 

Rok szkolny 2014/15

Dziękujemy Pani Joannie Miśkiewicz za rzetelną analizę ofert wydawnictw i hurtowni książek oraz przygotowanie listy książek na zakończenie roku szkolnego dla klas 0 i 1;

Dziękujemy Paniom Marcie Rogozińskiej, Anecie Stańczak, Annie Pakulskiej za koordynacja zajęć dodatkowych;

Dziękujemy Pani Marzenie Mądrzyńskiej za zaproszenie Świętego Mikołaja i aktywne wsparcie w dniu Mikołajek;

Dziękujemy Panu Dariuszowi Smolińskiemu za nagłośnienie i poprowadzenie dyskoteki oraz publikację w lokalnej prasie materiałów o zbiórce środków z PIT (1 % dla Twojej szkoły);

 

Rok szkolny 2012/2013

Dziękujemy Pani Annie Orzechowskiej za fotorelacę z uroczystości otwarcia placu zabaw.

Dziękujemy Pani Grażynie Łąpieś, Renacie Finkelsztejn oraz Elżbiecie Trojanowskiej-Wojcieszak za profesjonalne przygotowanie poczęstunku dla gości zaproszonych na uroczystość otwarcia placu zabaw odbywającego się w trakcie festynu ekologicznego "Dzień Ziemi".

Dziękujemy Panu Łukaszowi Sawionkowi za projekt oraz druk zaproszeń na uroczystość otwarcia nowego placu zabaw.

Dziękujemy Pani Edycie Zając za dbałość o medialny przekaz akcji 1% podatku dla mojej szkoły 2013 na terenie Parafii w Bliznem.

Dziękujemy Pani Monice Gościmińskiej za szczególnie aktywne działania na rzecz akcji 1% podatku dla mojej szkoły w roku 2013.

Dziękujemy Pani Annie Skowrońskiej za zaangażowanie i doprowadzenie do szcześliwego zakończenia tematu szycia idealnych szarf sportowych dla naszych dzieci. Jak się bowiem okazuje kluczowym było odszukanie takiego materiału na szarfy, by uczniowie korzystali z nich bez niechęci, awersji z powodu "gryzienia" oraz by jakość materiału pozwoliła na wieloletnie użytkowanie, a długość szarfy gwarantowała komfort jej wykorzystania.

Dziękujemy Pani Dorocie Butrym za uszycie worka na prezenty dla Św. Mikołaja, co ułatwi organizację imprezy w kolejnych latach.

Dziękujemy Panu Jackowi Balanie oraz Panu Piotrowi Płeszka za wcielenie się w rolę Św. Mikołaja oraz Panu Marcinowi Witkowskiemu za gotowść podjęcia się tej roli oraz Pani Annie Skowrońskiej pełniącej zaszczytną rolę Śnieżynki.

Dziękujemy Pani Lidii Cukrowskiej za koordynację przeprowadzanej w szkole akcji ekologicznej zbierania płyt CD/DVD oraz organizację wyjazdu do Teatru Wielkiego delegacji 26 najbardziej zaangażowanych w tę akcję dzieci na spektakl baletowy "Dziadek do orzechów".

 

Rok szkolny 2011/2012

Dziękujemy Panu Andrzejowi Boguckiemu za aktywny udział w pracach remontowych przeprowadzonych w lecie 2012 r. na małej sali gimnastycznej.

Dziękujemy Pani Agnieszce Idźkowskiej za przygotowanie oprawy graficznej Pikniku Rodzinnego 2012.

Dziękujemy Pani Lidii Cukrowskiej za zwycięską walkę, z oporem materii korporacyjnej wydawnictw, o płyty edukacyjne do przyrody (fizyka, chemia i biologia). Dzięki tej akcji uczniowie będą mieli okazję poszerzyć horyzonty, oglądając filmy z płyt DVD.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w akcję "1% podatku dla mojej szkoły", a w szczególności Pani Danucie Borowskiej i Pani Edycie Zając za rozpowszechnianie informacji o naszej inicjatywie w środowiskach pozaszkolnych.

Dziękujemy Panu Jackowi Balanie oraz Panu Tomaszowi Langa za artystyczną kreację Św. Mikołaja w dniu 6 grudnia 2011 roku. Dzieci były zachwycone!

Dziękujemy Pani Dyrektor Dorocie Smolińskiej za osobiste, nie tylko w charakterze koordynatora projektu, zaangażowanie w akcję "Św. Mikołaj w Szkole". :-)

Dziękujemy Pani Katarzynie Łazarewicz za przeprowadzenie wizualnej akcji promocyjnej zachęcającej do wypełniania ankiety Rady Rodziców (przygotowanie oraz rozwieszenie plakatów informacyjnych).

Dziękujemy Pani Karolinie Jasiniak, Pani Małgorzacie Skubiszak-Gołębiewskiej, Panu Dariuszowi Mielczarkowi oraz firmie HEXE za przygotowanie dla rodziców unikatowych zaproszeń do wypełniania ankiety z kodami token.

Dziękujemy Pani Małgorzacie Skubiszak-Gołębiewskiej i Panu Dariuszowi Mielczarkowi za merytoryczne opracowanie oraz zorganizowanie wolontariackiej weryfikacji i oceny, przez specjalistę w zakresie badań opinii publicznej, pierwszej ankiety Rady Rodziców.

Dziękujemy Panu Dariuszowi Mielczarkowi za wsparcie techniczne i przygotowanie systemu do generowania ankiet - narzędzia fantastycznie usprawniającego komunikację.