Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w roku szk. 2021/2022

Zapraszamy
do zapoznania się z ofertą zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, które Rada Rodziców zorganizowała na Państwa prośbę.

Miesięczna opłata:

  • 60 zł/m-c przez cały rok szkolny za jeden typ zajęć

Zapisując dziecko np. na szachy i plastykę (czyli na dwa typy zajęć) miesięcznie koszt za zajęcia wynosi 120 zł.

  • obejmuje średnio 4 zajęcia w miesiącu (jedno spotkanie w tygodniu)
  • OPŁATA JEST STAŁA I NIEZALEŻNA OD ILOŚCI ZAJĘĆ PRZYPADAJĄCYCH W DANYM MIESIĄCU!

  • Jest to średnia opłata wyliczona dla całego roku szkolnego. (Regulamin Uczestnictwa pkt. II.3)
  • PROSIMY UISZCZAĆ OPŁATĘ ZA ZAJĘCIA DO 10 DNIA BIEŻĄCEGO MIESIĄCA

ZAPISÓW MOŻNA DOKONYWAĆ: 

Opłaty należy wnieść przelewem na konto Rady Rodziców przed pierwszymi zajęciami w miesiącu.

W tytule płatności należy podać: typ zajęć; imię i nazwisko dziecka; miesiąc, za który jest opłata.

Bank Spółdzielczy oddział w Starych Babicach
54 8015 0004 0037 8822 2030 0001

Uwaga! O przyjęciu na listę uczestników decydować będzie dopełnienie formalności - wypełnienie i dostarczenie organizatorowi zgłoszenia oraz dokonanie opłaty za zajęcia.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ


 

Zajęcia dodatkowe Rady Rodziców - 2021/2022

Gimnastyka artystyczna

(poszukujemy osoby chętnej prowadzić zajęcia w naszej szkole)

 

 

 

 

ZUMBA z elementami gimnastyki artystycznej (alternatywnie CROSS FIT)

mała sala gimnastyczna


Wtorek 15.10 - 16.00

 

 

Kontakt do Prowadzącej:

Dominika Bronecka-Henc 604 142 401

Szachy

Poszukujemy osoby chętnej poprowadzić zajęcia!

Malarstwo
Poniedziałek I grupa 14.10 - 14.55
II grupa 15.05 - 15.55

Czwartek I grupa 14.10 - 14.55
II grupa 15.05 - 15.50

 
Kontakt do Prowadzącej: Dorota Samborska, 604 448 116


 

 

 

 

Warsztaty Kreatywne

Piatek - 14.10 - 15.10

 

Kontakt do Prowadzącej:

Agnieszka Idzikowska 887 037 022

PŁATNOŚĆ 60 PLN ZA ZAJĘCIA DO 10 DNIA BIEŻĄCEGO MIESIĄCA

 

 


 

15 września 2015

Dla Państwa wygody zamieszczamy dane teleadresowe innych firm, które również oferują zajęcia dodatkowe odbywające się w naszej szkole.

czytaj więcej... czytaj więcej...